Du skal logge ind for at skrive en note

Du får faglig sparring og hjælp til det praktiske

Vi kalder os for det kommunikerende forlag, og kommunikationen går begge veje. Derfor kan du forvente samme åbenhed af os, som vi ønsker af dig. Det betyder, at du har adgang til alle oplysninger vedrørende din udgivelse, og at du modtager kompetent faglig og formidlingsmæssig sparring med en ekstern redaktør – fra den første idé til den færdige udgivelse. Du får også information om de praktiske ting, som fx ophavsret, Copydan og biblioteksafgift. Og du får vejledning i de værktøjer og procedurer, vi betjener os af.

Du skal logge ind for at skrive en note

Mulighed for at arbejde i forfatterteams

Hos Systime har du mulighed for at arbejde i forfatterteams. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan overskue projektet alene, kan arbejdet i forfatterteams lette arbejdsbyrden. Derudover gør forfattersamarbejde det muligt at samle spidskompetencerne inden for et fagområdes forskellige nicher.

Du skal logge ind for at skrive en note

Vi giver dig nye, digitale kompetencer

På Systime er vi langt fremme med at producere undervisningsmaterialer, der følger med den digitale udvikling, og vores styrke ligger især i at tænke materialet ind på flere medieplatforme. Du skal ikke bekymre dig om det tekniske – det hjælper vi dig med.

Du skal logge ind for at skrive en note

Din udgivelse bliver set og solgt de rigtige steder

Vi sørger for, at dit materiale rammer det rigtige marked og de rigtige målgrupper. Allerede før du er helt færdig, forbereder vi markedsføring og salg af din udgivelse. Systime står for det praktiske med annoncer, pjecer, presseomtale m.m., ligesom vi sender ajourmails ud til relevante undervisere og uddannelsessteder. Vi tilbyder også at lave et videointerview, hvor du får lejlighed til at fortælle om din udgivelse, formålet og tankerne bag. Videoen vil blive delt på de sociale medier og kommer til at ligge på forsiden af din udgivelse. Du bliver naturligvis taget med på råd undervejs i processen.

Du skal logge ind for at skrive en note

Du får kontant udbytte

På Systime tilbyder vi nye og dynamiske former for forfatterkontrakter. Det er kontrakter, der tager hensyn til den enkelte udgivelse, og som samtidig tager højde for, at der kan være flere forfattere involveret. Konkret uddeler vi fx 'point' til forfatterne i forhold til, hvor meget de bidrager med – naturligvis transparent for alle deltagere. Ideen er, at du kan have tillid til, at din indsats og dine ideer rent faktisk bliver belønnet, og at det kan betale sig for dig at engagere dig i udviklingen af de bedste undervisningsmaterialer inden for dit fag.

Du skal logge ind for at skrive en note
Copyright Systime A/S 2018